Jak zastosować blur na części nagrania wideo

Jeśli chcesz zamazać twarz, by zapewnić rozmówcy anonimowość w wywiadzie wideo, ukryć pewne dane osobowe w filmie dokumentalnym lub zamazać logo, aby uniknąć problemów związanych z prawami autorskimi, pomoże w tym współczesne oprogramowania do edycji. Poniżej przedstawiamy, jak rozmyć określone obszary nagrania wideo za pomocą programów iMovie, Final Cut Pro X i Windows Movie Maker.


Potrzebujesz idealnego nagrania do swojej produkcji filmowej?
Na platformie Shutterstock znajdziesz ich miliony. Zapoznaj się z naszą kolekcją.


Korzystanie z programu iMovie (do nieruchomych obiektów)

 1. Uruchom projekt w programie iMovie, a następnie wybierz opcję Preferences z górnego menu. Znajdź preferencje ogólne w nowym oknie dialogowym i kliknij opcję Show Advanced Tools, a następnie zamknij okno. 

 2. Znajdź nagranie wideo, w którym ma być zastosowany wybiórczo efekt rozmycia i wybierz je, aby zobaczyć jego większą wersję w widoku programu iMovie. Następnie naciśnij klawisze Shift-Command-4 w celu użycia narzędzia zrzutu ekranu, z którego można skorzystać do obrysowania obszaru do rozmycia. Kiedy puścisz przycisk myszy, komputer automatycznie zapisze zrzut ekranu na pulpicie. 

 3. Otwórz ten nowy zrzut ekranu w ulubionym edytorze obrazów (np. Photoshop, Preview) i rozmaż/zamaż obraz tak, by nie można było rozpoznać na nim szczegółów. Koniecznie zapisz nową wersję i przeciągnij ją do projektu w programie iMovie, nad nagranie wideo do rozmycia. 

 4. Teraz wybierz opcję Picture in Picture z wyświetlonego nowego menu. Dzięki temu będzie można umieścić rozmyty zrzut ekranu nad nagraniem wideo. W przeciwieństwie do innych edytorów nagrań wideo program iMovie nie ma dobrego rozwiązania do rozmywania ruchomych obiektów, więc zaprezentowany sposób zadziała tylko w odniesieniu do nieruchomego obiektu. Jeśli efekt ma być bardziej dynamiczny, zalecamy skorzystanie z programu Final Cut Pro.
   

Korzystanie z programu Final Cut Pro X

 1. Najpierw otwórz projekt, wybierz nagranie wideo, skopiuj je i wklej obok oryginału. Następnie przeciągnij skopiowane nagranie wideo nad oryginalne nagranie, w drugiej warstwie, tak aby oba obrazy idealnie do siebie pasowały. 

 2. Z zaznaczonym nowym nagraniu wideo przejdź do okna Effects, z zakładki Blur wybierz opcję Gaussian i przeciągnij ją na nagranie wideo. 

 3. Przy ustawieniach domyślnych rozmyte zostanie całe nagranie, można jednak przejść do okna podglądu i zmienić sekcję rozmycia, na przykład na pole tekstowe. Wystarczy przeciągnąć rogi, aby zmniejszyć ramkę, a następnie przeciągnąć ją do wybranego obszaru w kadrze. 

 4. Teraz rozmycie gaussowskie będzie włączone przez cały czas trwania nagrania. Po uzyskaniu zadowalającego rezultatu naciśnij klawisze Command-S, co spowoduje zapisanie efektu pracy.
   

Korzystanie z programu Windows Movie Maker

 1. Najpierw otwórz wybrany projekt i zaznacz zakładkę Home. Kliknij przycisk Caption, co otworzy ramkę na tekst nagłówka w oknie podglądu. Z zaznaczoną ramką do tekstu wybierz czcionkę Wingdings z menu Font, a następnie wpisz literę N, tworząc wewnątrz nagłówka małe, czarne ramki.

 2. Teraz sprawdź, czy ramka na nagłówek jest wciąż zaznaczona i kliknij opcję Thick w ustawieniach Outline tekstu, po czym wybierz opcję Black w ustawieniach koloru Outline. Spowoduje to zmianę ramek na nagłówki w jedną czarną masę, którą będzie można przeciągnąć w dowolne miejsce w kadrze, aby zasłonić coś ważnego. Można także wybrać inny kolor niż czarny lub zmniejszyć przezroczystość na górnym pasku narzędzi. 

 3. Chcąc przedłużyć widoczność nagłówka na całe nagranie wideo, wystarczy zmienić wartość opcji Text duration na górnym pasku narzędzi. Podobnie jak w przypadku programu iMovie, technika ta działa tylko wtedy, jeśli dany obiekt nie porusza się za bardzo. W przeciwnym razie trzeba tworzyć nowe nagłówki, które będą zasłaniać obiekt w określonych momentach odtwarzania nagrania, co może być bardzo czasochłonne. 

 • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?