Pokażemy Państwu, jak zamienić Wasze logo na plik wektorowy

W niniejszej praktycznej instrukcji przedstawiamy, jak odtworzyć dowolne logo lub grafikę powstałe w oparciu o piksele jako grafikę wektorową w programie Adobe Illustrator. Proces ten znany jest również pod nazwą „wektoryzacja”. Czym się więc różni piksel od wektora? Piksele to maleńkie, kolorowe kwadraty, składające się na obraz. Z uwagi na swój kształt, tworzą zygzakowate linie („pikselozę”) przy powiększaniu obrazu. Wektory z kolei powstają z kształtów, można je więc powiększać do dowolnego rozmiaru, nie tracąc na jakości obrazu. W rezultacie ze zwektoryzowanego logo można korzystać w każdej sytuacji, czy potrzebny jest nam gigantyczny billboard, czy mały nagłówek.

  1. Wczytaj swoje Logo: Najpierw uruchom program Illustrator i przejdź do opcji „File” > „Open”, aby wczytać swój obraz. Jeśli wewnątrz logo pojawia się kwadrat, nie trzeba się tym martwić – to tylko program Illustrator rysuje siatkę do Twojego obszaru roboczego; nie będzie to miało wpływu na cały proces.
  2. Przygotuj się do obrysowywania: Następnie wybierz narzędzie „Selection” (które wygląda jak zwykła, czarna strzałka) z głównego paska narzędzi i kliknij logo. W ten sposób zostanie zaznaczony cały obszar roboczy, a wokół niego zostanie narysowana jasna, niebieska ramka. Aby przygotować program Illustrator do obrysowania logo, spójrz na pasek opcji u góry i kliknij strzałkę obok przycisku „Live Trace”, aby rozwinąć menu. Następnie kliknij „Tracing Options”.  
  3. Dostosowywanie „Tracing Options”: Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe, z zakresem opcji zaawansowanych mających wpływ na sposób obrysowywania przez program Illustrator obrazu powstałego na bazie pikseli oraz na sposób jego konwersji w logo zwektoryzowane, utworzone przy pomocy linii i kształtów.Najpierw sprawdź, czy opcja „Preview” jest włączona, aby można było podejrzeć dokładnie, jak będą wyglądały zmiany wprowadzane w programie Illustrator, przed ich zatwierdzeniem. Następnie dostosuj wartość opcji „Threshold” w celu określenia, które piksele mają zostać zamienione na białe, a które – na czarne. W naszym przypadku czarny kolor ma numer 1, a biały – 255, można więc zacząć pośrodku (od wartości około 128), a następnie, w miarę potrzeby, dostosować wartość opcji „Threshold”. Kiedy podgląd obrazu będzie nas zadowalać, klikamy przycisk „Trace”.
  4. Wypełnij kształty kolorem: Teraz program Illustrator obrysuje kształt logo i przekształci go w biało-czarną formę wektorową – prawdopodobnie jednak będzie trzeba dodać trochę barw. Wybierz przycisk „Color Palette” po prawej stronie ekranu, aby otworzyć okno „Color Window”. Tu ma się dostęp do każdego koloru, jaki można sobie wyobrazić. Każdy kształt wektorowy ma własne kolory „Stroke” i „Fill”, zależne od potrzeb. W większości przypadków kolor „Stroke” pozostanie czarny i będzie można zdecydować, które kształty mają być wypełnione jakimi kolorami.   
  5. Zapisz swoją pracę: Po uzyskaniu odpowiedniej palety kolorów wektorowego logo wybierz opcję „File” > „Save As”, aby zapisać nowy plik w swoim ukończonym projekcie. Teraz możesz już użyć zwektoryzowanego obrazu w niemal każdych mediach, dużych i małych!  
  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?