Jak rysować linie proste w Photoshopie

Nie ma jednego „właściwego” sposobu rysowania linii w programie Photoshop – każdy twórca i projektant rozwija z czasem własne metody i wybiera narzędzia, z którymi najwygodniej się mu pracuje. Niezależnie od tego, czy używa się narzędzia Line, Pen czy Brush, można pracować nad projektem i osiągnąć taki sam efekt na wiele sposobów. W niniejszej praktycznej instrukcji przedstawiamy, jak rysować linie proste w programie Photoshop przy użyciu mnóstwa dostępnych w nim narzędzi do rysowania. 

Narzędzie Line

Aby znaleźć narzędzie Line, kliknij i przytrzymaj kursor nad narzędziem Rectangle na głównym pasku narzędzi. Zostanie wówczas wyświetlone podmenu z wieloma narzędziami kształtów. Jeśli któreś z tych narzędzi kształtów są włączone, można także wybrać narzędzie Line z górnego menu opcji.

Dlaczego więc narzędzie Line uznawane jest za narzędzie kształtów? Co do zasady narzędzie Line tworzy po prostu bardzo cienkie prostokąty, które wyglądają jak linie dlatego, że kolory Fill i Stroke są takie same. Jeśli chcesz, by linia wyglądała na pustą w środku (jak prostokąt), wyłącz kolor Fill. 

Rysowanie linii prostych przy pomocy narzędzia Line jest łatwe – aby utworzyć nową linię, wystarczy kliknąć i przeciągnąć kursor w dowolnym kierunku. Jeśli chcesz narysować idealnie poziomą lub pionową linię, możesz przytrzymać klawisz Shift, przeciągając kursor, a program Photoshop zajmie się resztą. 

Kiedy nauczysz się, jak rysować linie proste w programie Photoshop, możesz popróbować bardziej zaawansowanych opcji linii, aby utworzyć linie kropkowane lub przerywane. Dostęp do tych opcji uzyskuje się, klikając ikonę Stroke Options umiejscowioną po lewej stronie paska opcji, a następnie wybierając More Options. Tu można zapisać spersonalizowane presety linii, włączać linie przerywane i wybierać długość kresek i przerw między nimi.   

Narzędzie Brush

Narzędzie Brushrównie dobrze nadaje się do rysowania linii prostych, a ponadto zapewnia większą elastyczność niż narzędzie Line, gdy chce się stworzyć spersonalizowane style pędzli. Narzędzie Brush znajduje się na głównym pasku narzędzi, w obszarze odrębnym od narzędzi kształtów. 

Przytrzymanie klawisza Shift i rysowanie za pomocą narzędzia Brush pozwala utworzyć idealnie proste linie biegnące w dowolnym kierunku. Aby utworzyć kształt z wieloma odcinkami linii, należy przytrzymać klawisz Shift i rysować linię, puścić myszkę, przytrzymać klawisz Shift ponownie i znów zacząć rysować od punktu końcowego ostatniej linii, tworząc w ten sposób nowy odcinek. 

Podobnie jak narzędzie Line, narzędzie Brush ma wiele ustawień pociągnięć, które można dostosowywać w górnym pasku opcji, w tym: twardość, przezroczystość i styl pędzla. Zalecamy dostosowanie tych ustawień na samym początku, przed rozpoczęciem rysowania linii, ponieważ wprowadzane zmiany nie będą miały zastosowania wstecz do wykonanych wcześniej pociągnięć pędzlem.

Narzędzie Pen

Ostatnią funkcją bardzo przydatną do rysowania linii prostych i krzywych jest narzędzie Pen. Aby wybrać narzędzie Pen, kliknij ikonę o kształcie długopisu na głównym pasku zadań, a następnie kliknij jeden raz swój obraz, aby ustawić na nim punkt początkowy, i kliknij drugi raz, aby ustawić punkt końcowy. Program Photoshop stworzy automatycznie linię prostą pomiędzy dwoma zaznaczonymi punktami, niezależnie od tego, gdzie się będą znajdować na obrazie. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift, rozmieszczając te punkty, utworzysz odcinki linii o kątach 45 i 90 stopni. 

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?