Czym jest obraz wektorowany?

W tym praktycznym poradniku opisujemy podstawy wektoryzacji, pomagając zrozumieć różnicę między wektorami i obrazami opartymi na pikselach (rastrowych), matematyczną pracę związaną z konwersją obrazów na wektory i informując, jakie oprogramowanie jest do tego potrzebne. 

Czym jest obraz wektorowany?

Kiedy powiększamy lub wykorzystujemy funkcję zoom na obrazie rastrowym, zaczynamy widzieć piksele i artefakty, więc ten rodzaj obrazu nie może być stosowany w projektach o dużej skali. Z kolei obrazy wektorowe składają się z matematycznych kształtów i linii, które mogą być rozszerzane (lub skracane) tysiące razy bez żadnego uszczerbku, są zatem o wiele wszechstronniejsze niż grafiki rastrowe. 

„Wektoryzacja" to proces przekształcania obrazu opartego na pikselach (np. JPEG czy PNG) na wersję wektorową (plik SVG, EPS i EMF), gdzie każdy aspekt obrazu traktowany jest jako linia lub kształt. Takim aspektem może być dowolny tekst, symbole i inne drobne szczegóły. Przy dobrej wektoryzacji te dwa formaty obrazów powinny być nie do odróżnienia gołym okiem. 

Jakie obrazy są odpowiednie do wektoryzacji?

Nie wszystkie obrazy rastrowe będą świetnie wyglądać po konwersji na wektory, a dotyczy to zwłaszcza pełnych detali fotografii przedstawiających ludzi i zwierzęta. Idealne do wektoryzacji są natomiast logotypy, kreskówki, schematy i inne obrazy opierające się na geometrii, gdyż łatwo można odwzorcować je za pomocą linii i kształtów.      

Jak faktycznie używane są wektory?

  • Projekty graficzne: Przekształcenie grafiki rastrowej w grafikę wektorową pozwala na łatwą zmianę rozmiaru bez utraty jakości. 
  • Geografia: Współcześnie systemy geograficzne skanują obrazy lotnicze, a następnie wektoryzują je, tworząc szczegółowe, dokładne mapy. 
  • Architektura: Wykonane na papierze plany skanuje się i konwertuje na wektory, dzięki czemu można nimi manipulować i udostępniać w postaci cyfrowej.
  • Rozpoznawanie wzorów: Technologia optyczna konwertuje podpisy i pismo ręczne na wektory, co pozwala poddać je digitalizacji (i łatwo wyszukiwać) 

Które programy komputerowe mogą wektoryzować obraz?

Przypuszczalnie najpopularniejszym programem do edycji grafiki, posiadającym funkcję wektorowania, jest Adobe Illustrator, którego funkcja Live Trace wykrywa krzywe i tworzy z nich wektory. Można korzystać także z takich programów, jak Corel PowerTRACE (dostępny przez Corel PowerDRAW) oraz Potrace (program typu open-source). 

Najlepszy wynik osiąga się jednak wektoryzując ręcznie. Po wczytaniu grafiki rastrowej do programu takiego jak Illustrator, śledzi się oddzielnie każdy kształt, a następnie łączy je jako nowy plik wektorowy, co daje większą kontrolę nad końcową grafiką. 

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?