Co to jest Ripple Delete (usunięcie wypełniające) w Adobe Premiere?

Poniżej podajemy, w jaki sposób funkcja usunięcia wypełniającego Premiere przyspiesza proces edycji wideo, sprawiając, że można usunąć dowolny klip pozostawiając pozostałe w sekwencji, a także wypełniając usuniętą część.

Usunięcie a usunięcie wypełniające (Ripple Delete)
Wybranie klipu na osi czasu Premiere i naciśnięcie klawisza Delete to najszybszy sposób usuwania, ale pozostawia dużą lukę. Można także przytrzymać klawisz Alt, aby wybrać i usunąć ścieżkę dźwiękową, tak aby pozostał tylko sam film. Te podstawowe metody usuwania sprawdzają się w przypadku niektórych zmian, ale chcąc przenieść wszystko i wypełnić luki, należy użyć opcji usuwania wypełniającego (Ripple Delete).

Korzystanie z Ripple Delete w Premiere
Należy zacząć od otworzenia bieżącego projektu Premiere i znalezienia tych klipów, które mają być usunięte z osi czasu. Można kliknąć pojedynczy klip, aby go zaznaczyć, lub kliknąć i przeciągnąć myszą, tworząc lasso wokół wielu klipów.

Następnie przytrzymaj klawisz Shift i naciśnij klawisz Delete, wywołując Ripple Delete w stylu Premiere. O tym, że funkcja zadziałała prawidłowo, świadczyć będzie to, że pozostałe klipy przesuną się wypełniając puste miejsce. Ten sam efekt uzyskuje się wybierając żądane klipy i klikając w nie prawym przyciskiem myszy, po czym wybierając z listy Ripple Delete. 

Korzystanie z Ripple Delete do usuwania kilku luk
Jeżeli oś czasu wygląda jak ser szwajcarski, istnieje sposób na wypełnienie ich wszystkich jednym ruchem dzięki pewnej sztuczce umożliwianej przez Ripple Delete. Najpierw stwórz nową ścieżkę wideo i przeciągnij wideoklip, który odpowiada długości całego projektu - albo jest dłuższy. Następnie wróć do poprzedniej ścieżki i wybierz całą serię klipów z niepożądanymi lukami pomiędzy nimi. 

Przeciągnij ją wertykalnie na nową ścieżkę, a stworzy ona cięcia w miejscach luk. Teraz przenieś wcześniej wybrane klipy z powrotem do ich pierwotnej lokalizacji. Nowa ścieżka wideo będzie miała cięcia odpowiadające lukom. Wybierz wszystkie pocięte klipy na nowej ścieżce, po czym naciśnij Shift + Delete, by wykonać Ripple Delete jednocześnie dla wszystkich luk. Teraz można usunąć utworzoną ścieżkę i powrócić do swojego projektu. 
 
  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?