Na czym polega automatyczne odnawianie?

Automatyczne odnawianie ma sprawić, że możliwość pobierania plików nigdy nie wygaśnie. Funkcja ta jest domyślnie włączona dla wszystkich planów i można nią zarządzać ze strony Plany w Szczegółach konta. Oto w jaki sposób działa w każdej opcji naszego planu.

Plany miesięczne

Miesięczne plany subskrypcji są ponownie rozliczane kilka dni przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, nowy miesiąc jest więc dostępny zaraz po wygaśnięciu poprzedniego okresu. Daje to również czas na zaktualizowanie danych rozliczenia w razie potrzeby.

Plany roczne opłacane miesięcznie

Opłata za nowy miesiąc jest naliczana kilka dni wcześniej, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do naszej biblioteki. Jeżeli zakupiono roczny plan z opcją rozliczania miesięcznego, można wyłączyć automatyczne odnawianie w dowolnym momencie w ciągu roku, aby zapobiec odnowieniu planu na kolejny rok. 

Wyłączenie automatycznego odnawiania nie powoduje zmiany okresu zobowiązania rocznego, w związku z czym będziemy kontynuować miesięczne rozliczanie przez cały okres trwania planu. Aby anulować swój roczny plan wcześniej, przed zakończeniem okresu zobowiązania, skontaktuj się z nami, a przedstawimy dostępne opcje. Należy pamiętać, że wcześniejsze anulowanie planu rocznego może spowodować korektę ceny planu. 

Przedpłacone pakiety obrazów i materiałów filmowych

Pakiety obrazów i materiałów filmowych na żądanie są ponownie rozliczane po ostatnim pobraniu lub w momencie utraty ważności po roku od zakupu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?