Na czym polega automatyczne odnawianie?

Automatyczne odnawianie ma sprawić, że możliwość pobierania plików nigdy nie wygaśnie. Funkcja ta jest domyślnie włączona dla wszystkich planów subskrypcji. Oto w jaki sposób działa ona w każdej opcji naszego planu.

Plany miesięczne

W przypadku planów subskrypcji miesięcznej ponowne fakturowanie następuje kilka dni przed końcem miesiąca. Odnowienie kilka dni przed wygaśnięciem zapewnia przygotowanie nowego miesiąca od razu po wygaśnięciu. Daje to również czas na zaktualizowanie danych fakturowania w razie potrzeby.

Plany roczne

Opłata za nowy miesiąc jest naliczana około czterech dni wcześniej, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do naszej biblioteki. Jeżeli zakupiono roczny plan z opcją rozliczania miesięcznego, można wyłączyć automatyczne odnawianie w dowolnym momencie. Uniemożliwi to odnowienie planu na kolejny rok, lecz nie zatrzyma naliczania opłat za plan w bieżącym roku.

Chcąc wcześniej anulować roczny plan, skontaktuj się z nami, a przedstawimy dostępne opcje. Należy pamiętać, że wcześniejsze anulowanie planu rocznego może spowodować korektę ceny planu. 

Przedpłacone pakiety obrazów i materiałów filmowych

Pakiety obrazów i materiałów filmowych na żądanie są ponownie rozliczane po ostatnim pobraniu lub kilka dni przed wygaśnięciem po roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?