Kiedy mogę pobrać moje zdjęcia?

Okres, w którym można pobierać zdjęcia, zależy od rodzaju wykupionego planu.

Profesjonalne plany (subskrypcje miesięczne)
Każdy miesiąc w naszym profesjonalnym planie oznacza jeden pełny miesiąc kalendarzowy, który rozpoczyna się od daty aktywacji. Jeśli plan rozpocznie się np. 1 lutego, wygaśnie 1 marca.

Nasze Plany profesjonalne zapewniają jeden miesiąc kalendarzowy na pobranie określonej liczby zdjęć w zależności od rodzaju planu. Po wykorzystaniu puli pobrań w danym miesiącu należy zaczekać do rozpoczęcia kolejnego miesiąca, aby kontynuować pobieranie zdjęć. Subskrypcja odnawia się co miesiąc w dniu, w którym plan został aktywowany (lub w ostatnim dniu kolejnego miesiąca). Na przykład plan zakupiony 5 lipca będzie odnawiał się 5 dnia każdego następnego miesiąca, podczas gdy plan zakupiony 31 stycznia odnowi się 28/29 lutego.

Plan podstawowy i rozszerzony (Obrazy na żądanie)
Jeśli posiadasz plan Obrazy na żądanie (zwykle pakiet 2, 5 lub 25 obrazów), masz jeden rok na pobranie zdjęć. Rok jest liczony od dnia aktywacji planu. Po upływie 365 dni pakiet obrazów wygaśnie i konieczne będzie wykupienie nowego planu, aby pobrać kolejne zdjęcia.

Datę ważności planu można znaleźć na karcie Plany na stronie Szczegóły konta.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?