Jak zakrzywiać tekst w Photoshopie

Dowiedz się, jak zakrzywianie tekstu w programie Photoshop może poszerzyć Twoje możliwości jako projektanta. Tekst może zakrzywiać się wokół kształtów, dopasowywać do ograniczonych przestrzeni lub imitować naturalne pismo ręczne, co zwiększa złożoność projektu i urozmaica jego styl. Efekt taki można osiągnąć na dwa sposoby: poprzez zakrzywianie i zniekształcanie. Zakrzywiony tekst biegnie według wyznaczonej wcześniej ścieżki, ale kształt samych liter nie zmienia się. W przypadku tekstu zniekształconego litery mogą być powiększone, zwężone i wygięte w różne kształty, co niekoniecznie może być dobrym wyborem do prostych aplikacji. Poniżej przedstawiamy, jak zakrzywiać tekst w programie Photoshop przy użyciu narzędzi Pen i Warp Text.


Jeżeli potrzebują Państwo pozyskać obrazy do swoich projektów, pomocna może się okazać imponująca kolekcja firmy Shutterstock, obejmująca ponad 70 milionów obrazów!Zapoznaj się z naszą biblioteką.


Zakrzywianie tekstu

  1. Najpierw otwórz plik obrazu, na którym chcesz pracować, w programie Photoshop. Jeśli chcesz tylko stworzyć tekst, zacznij od utworzenia nowego pliku, klikając klawisze Ctrl+N. 

  2. Następnie wybierz narzędzie Pen z głównego paska narzędzi (lub naciśnij klawisz P). Po wybraniu tego narzędzia, górny pasek narzędzi zmieni się i zostanie pokazana seria ikon związanych z narzędziem Pen. Wybierz ikonę Paths, która wygląda jak narzędzie Pen w ramce. Ta opcja pozwala ustawić punkty początkowe i końcowe tekstu. 

  3. Po utworzeniu punktu początkowego kliknij dowolne miejsce na głównym obrazie. Następnie kliknij miejsce, w którym ma się znaleźć punkt końcowy, a program Photoshop narysuje linię prostą pomiędzy tymi dwoma punktami. Wtedy możesz kliknąć lewy przycisk myszy w dowolnym miejscu nad linią, aby utworzyć punkt zakotwiczenia, za pomocą którego określa się, jak ma wyglądać zakrzywiony tekst. 

  4. Jeśli klikniesz klawisz Ctrl i przeciągniesz kursor nad punkt zakotwiczenia, linia zacznie się zakrzywiać zgodnie z umieszczeniem tego punktu. Aby stworzyć bardziej złożone zakrzywienia, można dodać więcej niż jeden punkt zakotwiczenia. Po utworzeniu zaplanowanego zakrzywienia można dodać tekst. Aby to zrobić, wybierz narzędzie Text (lub naciśnij klawisz T), a następnie kliknij miejsce na krzywej, w którym chcesz zacząć pisanie. 

  5. Wpisz tekst. Zakrzywiony tekst ma taką samą funkcjonalność, jak prosty, można więc wybierać z tego samego asortymentu kolorów, czcionek i rozmiarów.


Zniekształcanie tekstu

  1. W niektórych sytuacjach zniekształcony tekst będzie lepszym wyborem niż zakrzywiony. Najpierw wybierz narzędzie Horizontal Type, klikając prawy przycisk myszy nad narzędziem Text i wybierając je z listy. Następnie utwórz nową ramkę na tekst na ilustracji. 

  2. Przed zniekształceniem należy napisać tekst i wybrać czcionkę odpowiednią do projektu. Po wpisaniu tekstu należy kliknąć zielone pole do zaznaczenia przy prawym górnym rogu ekranu, aby zaakceptować ten tekst. W ten sposób zostaną zatwierdzone rozmiar i styl czcionki, ale zawsze można cofnąć się i zmienić je, klikając tekst dwa razy. 

  3. Następnie wybierz narzędzie Warp Text z górnego paska narzędzi. Jego ikona wygląda jak litera T nad linią krzywą. Zostanie wyświetlona nowa ramka Warp Text z listą ustawień stylów. Wybierz, w jaki sposób ma być zniekształcony tekst. Widoczne będzie niewielkie przedstawienie każdego ze stylów zniekształceń. Wówczas można dostosować procentowo ustawienia opcji Bend, Horizontal Distortion i Vertical Distortion, aby wzmocnić efekt. Po kliknięciu OK ustawienia zniekształcenia zostaną zastosowane do obrazu. 

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?