Jak wykadrować obraz

Przycinanie to użyteczna funkcja, gdy chce się poprawić kompozycję zdjęcia, usunąć zbędne elementy czy uwydatnić określony temat. Dostępne są bezpłatne aplikacje na komputery Mac i PC, które obsługują podstawowe funkcje przycinania, nie trzeba więc nabywać do tego kosztownego oprogramowania do edycji.


Potrzebujesz szybkiego, bezpłatnego edytora obrazów?
Edytor firmy Shutterstock zawiera podstawowe funkcje edycji i jest dostępny bezpośrednio z poziomu Twojej przeglądarki.
Wypróbuj go dzisiaj, znajdując na portalu Shutterstock.com podobającą Ci się ilustrację i wybierając opcję Custom Size.

Domyślnie dostępna na komputerze Mac przeglądarka grafik Preview zawiera przyjazne dla użytkownika narzędzia do przycinania i zmieniania wielkości obrazów, a na komputerach PC tę samą rolę pełni program Paint firmy Microsoft. Przycinanie zmniejsza całkowitą liczbę pikseli obrazu i zmienia jego wymiary, zalecamy więc zapisywanie poszczególnych wersji swojej pracy.
 
Korzystanie z programu Preview (komputery Mac)

  1. Najpierw kliknij dwa razy plik obrazu, który chcesz przyciąć. Program Preview powinien być ustawiony jako domyślna aplikacja do otwierania obrazów, jeśli jednak tak nie jest, naciśnij Control i kliknij, aby wywołać listę opcji. Przenieś kursor nad opcję Otwórz za pomocą i wybierz program Preview z listy.
  2. Potem włącz pasek narzędzi edytora, klikając ikonę znajdującą się blisko środka, po prawej stronie, wyglądającą jak ołówek. Pojawią się opcje do zaznaczania obrazu, z których można skorzystać do przycinania. Domyślnie wybrane jest narzędzie Rectangular, można jednak wybrać inne narzędzia, takie jak Elliptical czy Lasso, znajdujące się po lewej stronie paska narzędzi edytora. Do większości projektów fotograficznych zalecamy narzędzie Rectangular.
  3. Kliknij i przytrzymaj je, aby narysować na obrazie prostokąt, który będzie stanowił sekcję do zachowania. Kiedy efekt będzie zadowalający, kliknij przycisk Crop daleko po prawej stronie na pasku narzędzi edytora. Pozostała część zdjęcia zniknie, a pozostanie tylko obszar zaznaczony wcześniej narysowanym prostokątem.
  4. Aby zapisać przycięty obraz, kliknij opcję File, a następnie albo Save, aby zastąpić pierwotną wersję ilustracji, albo Save as, aby utworzyć nowy plik obrazu.

Podpowiedź: Aby przycinać jeszcze szybciej, użyj skrótów klawiszowych firmy Apple. Najpierw otwórz obraz w programie Preview, a następnie narysuj prostokąt wokół obszaru do wycięcia. Następnie naciśnij klawisze Command + K, aby przyciąć obraz, i Command + S, aby zapisać nową wersję. 

Korzystanie z programu Paint (komputery PC)

  1. Najpierw znajdź aplikację Paint, klikając Start i Wszystkie programy. Zobaczysz ją w zakładce Akcesoria.
  2. Po wczytaniu aplikacji kliknij przycisk Paint, a następnie opcję Open, aby wybrać obraz do przycięcia. Potem wybierz opcję Select w grupie Image (w zakładce Home).
  3. Teraz będziesz w stanie kliknąć i przeciągnąć ramkę wokół obszaru do zachowania. Po uzyskaniu zadowalających wymiarów, kliknij przycisk Crop.
  4. Aby zapisać świeżo przycięty obraz jako nowy plik, wystarczy wpisać inną nazwę w polu File name i kliknąć Save.
  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?