Jak uzyskać efekt rozmycia gradientu w Photoshopie

Photoshop, flagowe oprogramowanie do edycji grafiki firmy Adobe, zawiera imponujący zestaw narzędzi do rozmywania i tonowania obrazów. W niektórych przypadkach możesz chcieć zastosować efekt naturalnego rozmycia wybranych obszarów zdjęcia, tak aby było ono coraz intensywniejsze w miarę przybliżania się do obiektu. 

Poniżej przedstawiamy, jak stworzyć stopniowe rozmycie w stylu programu Photoshop. W tym przykładzie będziemy edytować hipotetyczne zdjęcie zachodu słońca na dalekim horyzoncie. 

  1. Najpierw uruchom program Photoshop i wczytaj zdjęcie zachodu słońca jako warstwę główną. Aby zastosować stopniowe rozmycie, trzeba w programie Photoshop zduplikować obraz, a następnie utworzyć maskę warstwy. Przejdź do panelu Layers, wybierz górną zakładkę Layers i kliknij prawym przyciskiem myszy pustą przestrzeń w panelu, aby wyświetlić kilka opcji. Następnie kliknij opcję Duplicate Layer.  
  2. W panelu Layers kliknij ikonę o kształcie oka znajdującą się obok pierwotnej warstwy, aby ukryć ją w głównym oknie edycji. Następnie można utworzyć maskę warstwy, wybierając zduplikowaną warstwę i klikając prostokątną, szarą ikonę z okręgiem pośrodku, umieszczoną na dole panelu Layers. Kiedy na zduplikowanej warstwie pojawi się biały prostokąt, będzie wiadomo, że maska została zastosowana.  
  3. Teraz, gdy mamy już maskę warstwy, czas stworzyć przezroczysty gradient. Najpierw wybierz narzędzie Gradient z głównego paska narzędzi, a następnie spójrz na ustawienia gradientu blisko górnej krawędzi ekranu. Wybierz gradient od czerni do bieli oraz styl „linear”, a następnie włącz opcję Transparency.     
  4. Z wciąż wybranym narzędziem Gradient kliknij i przeciągnij kursor z lewego, górnego rogu obrazu do dolnego, lewego rogu, przytrzymując klawisz Shift. Spowoduje to zastosowanie przezroczystego gradientu do całej warstwy, przy użyciu dopiero co wybranych ustawień. 
  5. W przypadku naszego zdjęcia zachodu słońca słońce znajduje się po prawej stronie kadru, więc teraz zastosujemy gradient rozmywający ilustrację coraz bardziej od lewej do prawej strony. Najpierw przejdź z powrotem do panelu Layers i kliknij ikonę o kształcie oka przy warstwie pierwotnej, aby ją odsłonić. Z wciąż podświetloną warstwą zduplikowaną znajdź zakładkę Filter w górnym menu i wybierz opcję Blur > Gaussian Blur. 
  6. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe z ustawieniem Radius, w którym będzie można wybrać moc efektu rozmycia gaussowskiego. Śmiało eksperymentuj z różnymi poziomami opcji Radius, sprawdzaj rezultaty w oknie podglądu i wybierz najodpowiedniejszy. Teraz odległy zachód słońca na zdjęciu będzie rozmyty, a gradient rozmycia będzie się zmniejszał w miarę przechodzenia do pierwszego planu. 
  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?