Jak można wektorować obraz?

Bitmapa a Obrazy wektorowe 
Większość obrazów w pierwotnym stanie to obrazy rastrowe, czyli bitmapy. Rozmieszczone w rzędach i kolumnach piksele tworzą różne kolory, oddające obraz. Pliki te są bardzo powszechne (.JPEG, .PNG itp.) i dość łatwe do zrozumienia.
 
Obrazy takie, ze względu na to, że wyrażone są przez bitmapę, są wrażliwe na rozdzielczość. Zmiana rozmiarów obrazu bitmapowego spowoduje pogorszenie jego jakości, gdyż powoduje usuwanie pikseli, a z kolei na większe powoduje rozciągnięcie pikseli, linie przestają być wyraziste i mają wyraziste gradienty.


Czy potrzebują Państwo edytowalne grafiki wektorowe? Na Shutterstock znaleźć można ich miliony!
Nasza kolekcja czeka na Was, więc zacznijcie szukać już teraz.

Obrazy wektorowe są rozwiązaniem na problemy wynikające ze zmiany rozmiarów obrazów. Obraz zapisany jest w postaci równań matematycznych, czyli można go łatwo skalować. Z tego powodu mówimy, że jest niezależny od rozdzielczości. Obrazy wektorowe są przy tym specyficznie sztuczne, gdyż zostały całkowicie wygenerowane komputerowo I nigdy nie będą wyglądać fotorealistycznie. Można jednak zmieniać w nich wymiary czy wygląd pojedynczych kształtów i figur, bez zniszczenia samego obrazu. To dlatego grafiki wektorowe są tak praktyczne dla projektantów grafiki.
 
Wektorowanie 
Ze względu na powyższe fakty, projektanci często wektorują plik, czyli zamieniają bitmapę na obraz wektorowy. Proces odwrotny, a więc zamieniania obrazu na bitmapę, nazywa się z kolei rasteryzacją. Dwa najpopularniejsze programy do konwertowania bitmapy na obraz wektorowy to Photoshop i Illustrator.
 
Jak zwektoryzować obraz w programie Photoshop
W przypadku korzystania z programu Adobe Photoshop domyślnie obrabiane są obrazy bitmapowe. Wykonać poniższe kroki, aby przekonwertować obrazy bitmapowe w programie Photoshop na obrazy wektorowe. 

 1. Otworzyć menu „Window” i wybrać „Paths”, aby podciągnąć odpowiedni panel. Na pasku opcji są do wyboru trzy opcje: wybrać standardowe narzędzie Pen, aby tworzyć proste linie i krzywe Beziera na obrazie. Wybrać opcję Freeform, aby uzyskać bardziej organiczny i luźny rysunek, który będzie można nanieść na obraz. Wybrać Magnetic Pen, aby śledzić przejścia kolorów i jasności w obrębie obrazu..

 2. Narysować ścieżki wektorowe na obrazie do momentu uzyskania nakreślonej konwersji ścieżek i kształtów w obrębie obrazu. Nacisnąć Enter, gdy będzie zakończone kreślenie ścieżki, aby zasygnalizować jej koniec.

 3. Wybrać kolejne ścieżki za pomocą narzędzi wyboru Lasso, Marquee i Magic Wand. Kliknąć przycisk menu w prawym górnym rogu panelu „Paths” i wybrać opcję „Make Work Path”, aby zamienić dowolne zaznaczenie w ścieżkę wektorową..

 4. Ustawić poziom tolerancji dla ścieżek. Niższe poziomy sprawią, że ścieżka będzie ściśle trzymać się nakreślenia, zaś wyższe wyświetlą płynne przejścia między punktami zakotwienia na ścieżce.

 5. Po utworzeniu nowej ścieżki roboczej należy dwukrotnie kliknąć nazwę ścieżki, która pojawi się w panelu "Ścieżki". Zaakceptować domyślną nazwę ścieżki, lub nadać własną. W przeciwnym razie nowe działania spowodują nadpisanie nowej treści na rysunkach wektorowych na ścieżce roboczej.

 6. Wyeksportować ścieżki wektorowe z Photoshopa do Illustratora, dzięki czemu będzie można je wykorzystać w innych programach. Kliknąć „File” w „Export” w „Paths to Illustrator”.

Jak wektoryzować obraz w Illustratorze 
Illustrator jest aplikacją firmy Adobe służącą do tworzenia obrazów wektorowych. Ponieważ obrazy wektorowe są formatem rodzimym, wektoryzacja obrazów w Illustratorze jest dość prosta. Do tworzenia ścieżek służy funkcja kreślenia na bieżąco (???).

 1. Otworzyć obraz w Illustratorze, pamiętając o jego zaznaczeniu.

 2. Przejść do opcji „Live Trace” na panelu sterowania. Kliknąć znajdującą się obok ikonę menu „Tracing Presets and Options”.

 3. Przejrzeć istniejące opcje ustawień zaprogramowanych i wybrać jedną, aby zwektoryzować obraz. Na przykład wybranie opcji „16 Colors” spowoduje wektoryzację obrazu w 16 odrębnych kolorach.

 4. Aby utworzyć osobną ścieżkę dla każdego koloru, kliknąć „Expand” w menu opcji.

 5. Aby dostosować ustawienia dla każdej ścieżki, przejść do menu „Tracing Presets and Options” i kliknąć „Tracing Options”. W tym miejscu można edytować ustawienia takie jak „Mode”, „Blur” i „Threshold”.

 6. Kliknąć „Preview” Za pomocą tego narzędzia można w miarę potrzeby zmodyfikować ścieżki i poeksperymentować z ustawieniami przed zapisaniem obrazu.

 • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?