Jak cytować zdjęcie

Istnieje kilka stylów prezentacji zdjęć, zależnie od ich tematyki i pochodzenia. Trzy najczęściej stosowane to MLA, APA i CMS.

Ogólnie rzecz biorąc, styl MLA (lub Stowarzyszenie Języka Nowoczesnego) jest wykorzystywany w pracach z zakresu nauk humanistycznych i ma za zadanie podkreślenie wkładu autora danej pracy. Styl APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne) częściej znajduje zastosowanie w naukach społecznych i kładzie nacisk na datę utworzenia Na koniec styl CMS (czyli Chicagowski Podręcznik Stylu) wykorzystuje dwa różne typy zamieszczania zdjęć: autor-data (AD) oraz notatki-i-bibliografia (ND). Ten drugi zwykle stosowany jest do kursów historycznych, ponieważ umożliwia autorowi cytowanie źródeł w przypisach na tej samej stronie. Poniżej opisujemy pewne niewielkie różnice w formatowaniu podczas zamieszczania zdjęć zewnętrznych, wraz z przykładami.


Jeżeli potrzebują Państwo pozyskać obrazy do swoich projektów,
To może się Wam przydać kolekcja ponad 70 milionów zdjęć na Shutterstock!
zobacz, co nasza biblioteka ma do zaoferowania.

Zamieszczanie zdjęcia z innej witryny
MLA: W zależności od źródła zdjęcia (np. muzeum, encyklopedia, czy baza danych z fotografiami) zmieniają się informacje zawarte w przypisie MLA. Dla uproszczenia załóżmy, że wszystkie te zdjęcia pochodzą ze źródeł cyfrowych. MLA koncentruje się na autorach, więc zawsze prezentacja zdjęcia zaczyna się od nazwiska fotografa (nazwisko, imię, inicjał drugiego). Następnie wpisuje się tytuł/nazwę zdjęcia. Za każdym zamieszczeniem obrazu cyfrowego należy również dodać w opisie: "Obraz cyfrowy", a następnie adres strony internetowej. Prosty szablon z przykładem:

Nazwisko, Imię, X. Tytuł pracy. Obraz cyfrowy. Adres strony internetowej. Wydawca witryny, data publikacji (miesiąc, rok). Sieć Data: miesiąc, rok uzyskania dostępu.

Smith, Joe C. Marzenie golfisty. Obraz cyfrowy. GolferWeek. Golfer Inc, 4 stycznia 2002. Sieć: 16 marca 2014. 

APA: Ponieważ formatowanie APA kładzie nacisk na autorów i daty, należy najpierw umieścić nazwisko i imię fotografa, a następnie datę pierwotnej publikacji. Po ustaleniu tych informacji można wyświetlić tytuł zdjęcia i źródło internetowe. W odróżnieniu od stylu MLA - trzeba wpisać "(Fotograf)" i "[zdjęcie cyfrowe]", w celu uszczegółowienia. Szablon z przykładem:

Nazwisko, Imię X. (fotograf). (Rok, miesiąc, dzień publikacji). Tytuł pracy [obraz cyfrowy]. Pobrano z http://www.xyz.com

Ballard Brenda D. (fotograf). (1972, 18 czerwca). Porozmawiaj z sąsiadami [obraz cyfrowy]. Pobrano z http://www.picketfencephotos.com/brenda-ballard

CMS: Podobnie jak w przypadku innych stylów, najpierw należy podać nazwisko i imię autora. Następnie wpisujemy nazwę zdjęcia, datę utworzenia i nazwę zbioru w instytucji/muzeum, w którym znajduje się oryginał. Szablon z przykładem:

Nazwisko, Imię, X. Tytuł pracy. Data utworzenia, miesiąc, rok. Ze zbiorów instytucji/muzeum, lokalizacja. Rok, miesiąc, dzień uzyskania dostępu www.xyz.com 

Burns, Cornelius F. Plemienne wyplatanie. sierpień 1967. Muzeum Historii Naturalnej w Los Angeles. 5 grudnia 2012. www.historicphotos.com

Zamieszczanie zdjęcia z bazy danych
MLA: zamiast oznaczać zdjęcie “obraz cyfrowy”, piszemy “Zdjęcie”. Jeśli oryginał zdjęcia jest przechowywany w konkretnym muzeum lub instytucji, można tu również zamieścić te
informacje.

Nazwisko, imię, X. Tytuł pracy. Rok utworzenia. Zdjęcie. Muzeum/instytucja, lokalizacja. Nazwa bazy danych. Sieć Dzień, miesiąc, rok uzyskania dostępu.

Smith, Joe C. Marzenie golfisty. 2002/ Zdjęcie. Shutterstock. Sieć: 16 marca 2014. 

APA: W przeciwieństwie do MLA i CMS, styl APA nie wymaga wspomnienia o bazie danych przy zamieszczeniu zdjęcia. Zastosować ten sam format przy zamieszczaniu zdjęcia ze strony internetowej, ale należy podać konkretne źródło znalezione w bazie danych. Jeśli pochodzi z innego adresu URL, wpisać w części "Pobrano z http://"; jeśli nie, użyć adresu URL bazy danych. 

CMS: Ogólnie rzecz biorąc, przy zamieszczaniu zdjęcia z bazy danych należy użyć określonego adresu URL. Jeśli link nie daje się otworzyć, wystarczy podać nazwę bazy danych.

Nazwisko, imię, X. Tytuł pracy. Data utworzenia, miesiąc, rok. Ze zbiorów muzeum/instytucji, lokalizacja. Data uzyskania dostępu, miesiąc, rok. URL/baza danych.

Burns, Cornelius F. Plemienne wyplatanie. sierpień 1967. Muzeum Historii Naturalnej w Los Angeles. 5 grudnia 2012 roku. Shutterstock.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?