Dlaczego niektóre treści oznaczone są jako wyłącznie do użytku redakcyjnego?

Wiele ilustracji, w tym wektorowych, i nagrań wideo w portalu Shutterstock oznaczonych jest jako „wyłącznie do użytku redakcyjnego”. Nie wolno z nich korzystać w celach komercyjnych – powstały do użytku w mediach informacyjnych i z myślą o innych celach niekomercyjnych.
 


Oto przykład oznaczenia materiału jako przeznaczonego wyłącznie do użytku redakcyjnego.

Co decyduje o zakwalifikowaniu materiału jako „do użytku redakcyjnego”?
Treści do użytku redakcyjnego to wszelkie materiały, w przypadku których nie dysponujemy prawem do stosowania ich w celach komercyjnych. Treści w portalu Shutterstock są oznaczane jako do użytku redakcyjnego między innymi przez wzgląd na cechy opisane poniżej.
  • Przedstawiają znaną postać. Obrazy przedstawiające znane postaci niemal zawsze będą oznaczone jako wyłącznie do użytku redakcyjnego (przykład).
  • Przedstawiają osobę, która nie udzieliła zgody na wykorzystanie jej wizerunku. Jeśli zdjęcie zostało zrobione na ulicy, przypuszczalnie będzie przedstawiać wiele osób. W takim przypadku fotograf najprawdopodobniej nie uzyskał pisemnych zgód od wszystkich przedstawionych osób, w związku z czym zdjęcia nie można użyć do celów komercyjnych (przykład).
  • Przedstawiają logo chronione znakiem towarowym lub znak usługowy. Gdy w materiale widoczne jest logo firmy (lub podobny element), istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie on oznaczony jako wyłącznie do użytku redakcyjnego. Przykładem może być zdjęcie zawierające witrynę sklepu Adidas i logo tej firmy (jak w tym przypadku).
  • Przedstawiają inny element chroniony znakiem towarowym. Wiele budynków, miejsc i lokalizacji jest chronionych znakiem towarowym. Przykładem może być Empire State Building – jeśli kadr koncentruje się na tym budynku, obraz zostanie zaklasyfikowany jako nieodpowiedni do użytku komercyjnego (jak w tym przypadku).
  • Zdjęcia zostały zrobione na terenie prywatnym lub chronionym znakiem towarowym. Niektóre sale koncertowe i inne miejsca należą do prywatnych właścicieli lub są chronione znakiem towarowym i z tego powodu przynależą do tej kategorii (jak w tym przypadku).
  • Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Treści mogą zostać zakwalifikowane jako do użytku redakcyjnego również z innych względów. Gdy dany element zostaje zakwalifikowany jako wyłącznie do użytku redakcyjnego, oznacza to, że nasi pracownicy dostrzegli pewne prawne powody do takiej klasyfikacji.

Czym jest „użytek komercyjny”?
Komercyjne zastosowanie materiałów to wykorzystanie ich do wszelkiego rodzaju promocji/reklamy produktu/usług przynoszących przychód. Może to być zastosowanie bezpośrednie lub pośrednie. Bezpośrednio materiał może być wykorzystany na przykład w reklamie produktu. Pośrednio materiał może być wykorzystany na przykład we wpisie w mediach społecznościowych na stronie firmowej promującej wakacje, niestanowiącym oferty sprzedażowej czy reklamy firmy. Żadne z tych zastosowań nie jest dozwolone, gdy ilustracja jest oznaczona jako „wyłącznie do użytku redakcyjnego”.

Czy można kiedykolwiek użyć ilustracji do użytku redakcyjnego komercyjnie?
Dostępne w portalu Shutterstock zdjęcie Madonny będzie oznaczone jako wyłącznie do użytku redakcyjnego. Aby użyć go do celów komercyjnych, konieczne byłoby uzyskanie oddzielnej zgody od Madonny lub jej prawnego przedstawiciela. Firma Shutterstock nie zajmuje się tym. Osoba chcąca użyć zdjęcia w celach komercyjnych musiałaby we własnym zakresie uzyskać i utrzymać takie specjalne uprawnienie.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?