Czym jest automatyczne odnawianie?

Funkcja automatycznego odnawiania Shutterstock zapewnia automatyczne odnawianie subskrypcji obrazów lub pakietów, aby móc nieprzerwanie korzystać z materiałów do pobrania.

Pakiety na żądanie odnawiane są po pobraniu ostatniego obrazu lub po upływie 365 dni od zakupu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Miesięczne plany subskrypcji Shutterstock odnawiane są w każdym miesiącu kalendarzowym w dniu uruchomienia planu. Na przykład w przypadku uruchomienia planu w dniu 5 lipca plan będzie odnawiany 5. dnia co miesiąc. W przypadku zakupu planu pod koniec miesiąca w przypadku krótszych miesięcy data rozliczenia może ulec przesunięciu. Na przykład w przypadku zakupu planu w dniu 31 marca program będzie odnowiony w dniu 30 kwietnia, a następnie 31 maja itd.

Plany zobowiązania rocznego z miesięcznymi płatnościami działają w ten sam sposób jak miesięczne subskrypcje.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?