Czy trzeba podawać autora lub źródło (Shutterstock), gdy używa się obrazów lub nagrań wideo z portalu Shutterstock?

Tak, w niektórych sytuacjach – takich jak każde wykorzystanie do użytku redakcyjnego, przy produktach na sprzedaż lub w produkcjach filmowych – trzeba uznawać autorstwo treści z portalu Shutterstock. Proszę się nie martwić, to nic trudnego! Oto szczegółowe informacje na ten temat:

Kiedy kupuje się prawa do korzystania z obrazu lub nagrania wideo z katalogu treści licencjonowanych w modelu „royalty-free” w portalu Shutterstock, można korzystać z nich legalnie na wszystkie sposoby wymienione w Warunkach świadczenia usług. W większości przypadków nie trzeba podawać autora ani źródła (portalu Shutterstock). W niektórych szczególnych przypadkach trzeba jednak podać autora obrazu lub nagrania wideo w odpowiedni sposób. Należy wówczas poinformować odbiorców o autorstwie, zamieszczając informację o nim w miejscu i w rozmiarze łatwym do dostrzeżenia gołym okiem przez odbiorców.

Użycie w materiałach redakcyjnych 
W przypadku wykorzystania obrazów lub nagrań wideo w materiałach redakcyjnych należy w odpowiedni sposób podać autora. Jakie treści kwalifikują się jako do użytku redakcyjnego? Zwrot ten oznacza co do zasady wszelkie materiały uznane za warte opublikowania czy też uwagi społecznej. Kilka najpopularniejszych przykładów to: książki, artykuły o najnowszych zdarzeniach czy filmy dokumentalne. W przypadku wykorzystania obrazów lub nagrań wideo z portalu Shutterstock w materiałach redakcyjnych wymagane jest podanie autorów.

  • Prawidłowy format do tego celu to: „Imię i nazwisko artysty / Shutterstock.com”

W materiałach redakcyjnych można użyć dowolnych obrazów lub nagrań wideo z biblioteki firmy Shutterstock. Należy jednak pamiętać o tym, że treści z portalu oznaczone jako „wyłącznie do użytku redakcyjnego” można wykorzystywać tylko w materiałach redakcyjnych. Nie można korzystać z nich w celach komercyjnych, na przykład w reklamach, witrynach internetowych czy na wizytówkach.
 
Stosowanie w artykułach promocyjnych
Ogólnie rzecz biorąc, stosując ilustracje w artykułach promocyjnych, należy zawsze, kiedy jest to „zasadne ekonomicznie”, podać źródło, czyli portal Shutterstock. Znalezienie sposobu zawarcia takiej informacji na niektórych artykułach promocyjnych może stanowić wyzwanie. Odniesienia do źródła nie trzeba jednak umieszczać na samym obrazie. Można na przykład podać źródło na spodzie promującej markę podkładki pod mysz.

  • Źródło należy podać w formacie: „Użyto obrazu(ów) objętego(ych) licencją Shutterstock.com”.

Zastosowanie w produkcjach filmowych
Korzystając z obrazów lub nagrań wideo firmy Shutterstock w produkcjach filmowych, również należy podać źródło w odpowiedni sposób, na przykład w napisach końcowych filmu.

  • Odpowiedni będzie format podobny jak w przypadku artykułów promocyjnych: „Użyto obrazu(ów) i/lub nagrań wideo objętych licencją Shutterstock.com”.

Zastosowanie z innymi treściami, których źródło zostało podane
Ogólnie rzecz biorąc, źródło należy podać tylko w przypadku artykułów promocyjnych, produkcji filmowych i materiałów redakcyjnych, zgodnie z powyższymi wytycznymi. Jeśli jednak dany projekt obejmuje treści stockowe z innych źródeł, które są podane, to należy również podać źródło materiałów z portalu Shutterstock. 
 
Stworzenie wspaniałego projektu staje się proste, gdy korzysta się z obrazów i nagrań wideo z portalu Shutterstock. Tylko w wybranych, podanych powyżej przypadkach trzeba podać źródło takich materiałów, zgodnie z przedstawionymi wytycznymi i Warunkami świadczenia usług.

Czym dokładnie są treści do użytku redakcyjnego?
Użycie redakcyjne to zastosowanie treści do materiałów i artykułów o wydarzeniach wartych opublikowania lub uwagi społecznej. Są to na przykład artykuły o najnowszych wiadomościach, filmy dokumentalne i wszystkie książki. Do użytku redakcyjnego można wykorzystywać wszelkie treści wizualne (niezależnie od tego, czy zostały oznaczone jako „wyłącznie do użytku redakcyjnego”). NIE można jednak używać treści oznaczonych jako „wyłącznie do użytku redakcyjnego” w żadnych celach komercyjnych. Więcej na ten temat można się dowiedzieć tutaj.

Źródło należy każdorazowo podać w formacie (kolor, wymiary i widoczność) łatwo dostrzegalnym gołym okiem.

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?