Co oznacza „royalty-free”? Czy treści oferowane przez firmę Shutterstock są bezpłatne?

Firma Shutterstock oferuje treści w modelu „royalty-free”, czyli bez tantiem, ale nie bezpłatnie (oferujemy jednak bezpłatne zdjęcie i bezpłatny plik wektorowy w każdym tygodniu - są one dostępne na naszej stronie głównej). Co oznacza „royalty-free” Wyjaśnijmy to.

Co oznacza „royalty-free” (bez tantiem)?
To rodzaj licencji na własność intelektualną objętą prawami autorskimi, na przykład ilustracje czy pliki wideo. Licencja ta pozwala na użycie danych treści do wielu celów w różnych mediach, bez konieczności każdorazowego opłacania tantiem. Za możliwość korzystania z określonej ilustracji lub pliku wideo płaci się tylko raz. Na przykład, można skorzystać ilustracji na swojej stronie internetowej, w drukowanych materiałach do kampanii reklamowej i w internetowych banerach, bez konieczności płacenia za każde użycie. Można też stosować tę ilustrację globalnie i bez ograniczeń czasowych.

Dla porównania, licencja typu „rights managed” daje użytkownikowi prawo wykorzystania danego utworu tylko w określonych mediach, regionie, branży przemysłu itp. na przykład w ogłoszeniach reklamowych drukowanych w magazynach z branży żywieniowej, wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przez jeden miesiąc. Żadne treści oferowane przez firmę Shutterstock nie podlegają takim ograniczeniom.

Dlaczego trzeba płacić za obrazki lub pliki wideo?
Jeśli firma produkcyjna tworzy reklamę telewizyjną i chce użyć do niej utworu muzycznego, musi wykupić licencję na tę muzykę, niezależnie od tego, czy jej twórcą jest uznana gwiazda, czy też mały, lokalny zespół muzyczny. Użycie muzyki bez wykupienia licencji równa się korzystaniu z niej bez zezwolenia, co może prowadzić do postępowania sądowego w związku z naruszeniem praw autorskich przez postępującą w ten sposób firmę produkcyjną.
 
Podobne uregulowania prawne ustanowiono w odniesieniu do utworów wizualnych: ilustracji i plików wideo udostępnianych w ramach licencji „royalty-free”. Zapłacenie za ilustracje jest równoznaczne z otrzymaniem udokumentowanego zezwolenia na ich użycie, a twórcy otrzymują uczciwe wynagrodzenie. Firma Shutterstock oferuje nawet przejęcie odpowiedzialności odszkodowawczej w wysokości co najmniej 10 000 USD w odniesieniu do wszystkich licencjonowanych treści (zależnej od wybranej licencji/produktu).

  • Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?