Zasady ochrony prywatności

Zobacz Warunki korzystania

To tłumaczenie powstało wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest prawnie wiążącym dokumentem. Prosimy się odnieść do pierwotnego dokumentu w języku angielskim.

 1. Gromadzenie danych osobowych
 2. Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności
 3. Jak wykorzystywane są dane osobowe użytkownika
 4. Podstawy prawne przetwarzania
 5. Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami
 6. Przechowywanie danych i przenośność danych
 7. Dostępne opcje (cofnięcie zgody)
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Pliki cookie i mechanizmy śledzenia
 10. Zmiany w zasadach ochrony prywatności
 11. Zapobieganie dyskryminacji
 12. Linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych
 13. Widgety z mediów społecznościowych
 14. Jednokrotne logowanie
 15. E-maile programu skierowań
 16. Dzieci
 17. Podmioty gromadzące dane osobowe
 18. Skargi dot. prywatności

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2021.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności opisuje, jak Shutterstock zarządza danymi osobowymi i osobistymi szanuje prywatność użytkowników. Od czasu do czasu niniejsze zasady mogą być zmieniane. Zachęcamy odwiedzających i użytkowników naszej witryny do regularnego zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności.

Wszelkie dane osobowe (definiowane jako wszelkie dane, które identyfikują lub mogą zostać użyte do zidentyfikowania lub zlokalizowania osoby, do której się odnoszą, lub do skontaktowania się z taką osobą), które gromadzimy i przechowujemy, będą przedmiotem niniejszych zasad ochrony prywatności wraz z okresowymi zmianami. Informacje o aktualizacji informacji osobistych oraz preferencji znajdują się w sekcji Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności.

Shutterstock składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsze oświadczenie o prywatności jest wydawane w imieniu całej grupy Shutterstock. Kiedy mówimy o „Shutterstock” lub używamy zaimka „my” w dowolnej formie gramatycznej, mamy na myśli podmiot Shutterstock, który działa jako kontroler lub podmiot przetwarzający dane, tak jak to wyjaśniono bardziej szczegółowo w sekcji poniżej o nazwie „Podmioty gromadzące dane osobowe”.

Gromadzenie danych osobowych

Odwiedzając stronę możesz podejmować wiele działań bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Po zarejestrowaniu się użytkownika w celu używania serwisu Shutterstock oraz zamawiania produktów lub usług jako subskrybent Shutterstock, w celu świadczenia tych usług może zachodzić zbieranie następujących danych osobowych:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numery telefonu i faksu, adres zamieszkania i adres e-mail użytkownika, oraz
 • Informacje rozliczeniowe, jak numer, termin ważności i rodzaj karty, a także adres rozliczeniowy karty kredytowej; oraz
 • Informacje demograficzne, jak tytuł zawodowy, opis stanowiska i nazwa oraz rodzaj firmy.
 • Dane profilu, w tym nazwa użytkownika i hasło oraz szczegóły dotyczące zakupów i treści licencjonowanych od nas.

Jeśli prześlesz do Shutterstock jakieś treści w celu objęcia licencją, może być wymagane podanie następujących informacji:

 • Dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail.
 • Informacje o płatnościach i twórcach, w tym między innymi sposób wypłaty, adres e-mail do płatności, pożądana nazwa wyświetlana, obszar zainteresowań, sprzęt audiowizualny i informacje o poziomie umiejętności i procesie kreatywnym.

Zależnie od działania niektóre z informacji, o które prosimy, są oznaczone jako niezbędne, a inne jako opcjonalne. Jeżeli informacje niezbędne dla danego działania nie zostaną podane, nie będzie możliwości jej prowadzenia.

Tak jak w przypadku większości stron internetowych, podczas korzystania przez użytkownika z witryny firma Shutterstock lub autoryzowani przez Shutterstock podwykonawcy zewnętrzni przetwarzający dane osobowe również mogą gromadzić określone informacje techniczne i przesyłowe na temat komputera użytkownika, aby ułatwić korzystanie z witryny i oferowanych usług. Przykładem tego jest logowanie zmiennych środowiskowych, np. rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, prędkości procesora oraz adresu IP komputera użytkownika. Zmienne środowiskowe są przez nas wykorzystywane w celu ułatwienia i śledzenia sposobu korzystania z witryny i usług. Shutterstock korzysta także ze zmiennych tego typu, aby mierzyć natężenie ruchu w witrynie. Aby lepiej zrozumieć potrzeby odwiedzających naszą witrynę, okazjonalnie możemy porównać te informacje z Twoimi personalnymi danymi.

W celu redukcji błędów w naszej bazie danych, uwierzytelniania naszych użytkowników i zapobiegania nadużyciom naszego systemu od czasu do czasu możemy uzupełnić przesłane do nas informacje osobowe danymi z zewnętrznych źródeł. Może to na przykład polegać na uzupełnianiu danych osobowych informacjami adresowymi dostarczonymi przez pocztę USA, co pozwoli prawidłowo zakwalifikować informacje i zapobiec błędom w naszej bazie danych. Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika mogą być uzupełniane informacjami z zewnętrznych baz danych, takimi jak bazy danych demograficznych lub informacji o firmie. Ma to na celu zwiększenie prawdopodobieństwa, że wysyłane przez nas komunikaty marketingowe będą trafne i interesujące. Lista podmiotów podrzędnych przetwarzających dane osobowe, których usług używamy do przetwarzania informacji, jest dostępna tutaj.

Kiedy użytkownik pobiera nasze narzędzia i korzysta z naszych aplikacji mobilnych i usług, automatycznie gromadzimy informacje dotyczące rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika. Nie żądamy ani nie uzyskujemy dostępu do danych opartych na lokalizacji urządzenia mobilnego użytkownika ani nie śledzimy jego lokalizacji podczas pobierania lub korzystania z naszej aplikacji mobilnej lub usług.

Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności

Na Twoje żądanie Shutterstock udostępni informacje dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. Aby wystąpić o te informacje, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@shutterstock.com.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, oraz zmiany preferencji dotyczących ich wykorzystania w dowolnym momencie. Można to osiągnąć, klikając łącze Moje konto — wyświetlona strona pozwala bezpośrednio przeglądać i zmieniać większość informacji osobistych. Jeśli chcesz usunąć swoje konto lub zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich informacji w celu zapewniania usług, przejdź do sekcji Preferencje mojego konta i wykonaj polecenia z sekcji Usuń moje konto. Użytkownicy będący twórcami mogą zmienić profil tutaj. Ze względów bezpieczeństwa niektóre dane osobowe mogą być zmieniane wyłącznie w formie kontaktu z obsługą klienta. Na wszelkie zapytania odpowiemy w rozsądnym czasie.

Jak wykorzystywane są dane osobowe użytkownika

Shutterstock gromadzi dane w celu świadczenia usług, dotrzymywania zobowiązań prawnych oraz ulepszania produktów i usług. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w inny sposób niż podany w niniejszych zasadach ochrony prywatności. Shutterstock może wykorzystać te informacje do:

 • Uwierzytelnienie i zapewnienie dostępu do stron internetowych Shutterstock, aplikacji mobilnych i usług.
 • Przetwarzanie transakcji finansowych.
 • Przesyłanie potwierdzeń subskrypcji lub odnowienia.
 • Rejestracja uprawnień do wsparcia technicznego lub innych korzyści, które przysługują tylko zarejestrowanym użytkownikom.
 • Odpowiadanie na żądania obsługi klienta, pytania i wątpliwości.
 • Zarządzanie kontem.
 • Przesyłanie pożądanych informacji na temat produktów lub usług.
 • Informowanie o specjalnych ofertach i usługach Shutterstock oraz wybranych firm trzecich.
 • Zarządzanie promocjami i loteriami, w których bierzesz udział, a także informowania Cię o ich rezultatach.
 • Badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych czynności i/lub naruszenia warunków świadczenia usługi.
 • Spełnianie potrzeb rozwoju naszych badań i produktów/usług, a także rozwijania naszej witryny, usług i ofert; oraz
 • Dostosowania preferencji użytkownika, w tym przesyłania usług i ofert dobranych specjalnie dla Ciebie.

Zebrane informacje w celu utworzenia podsumowania preferencji przechowujemy w plikach cookie, plikach dziennika, obrazów przezroczystych i/lub zewnętrznych źródłach. Dane osobowe i/lub historię użytkowania wiążemy z podsumowaniem, aby móc zaoferować specjalnie dobrane promocje i oferty marketingowe, poprawiać zawartość strony i/lub określić preferencje.

W pewnych sytuacjach firma Shutterstock może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub krajowych organów ścigania.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich informacji osobistych zgodnie z wymogami prawa (np. w celu dostosowania się do wezwania do stawienia się w sądzie, nakazu, decyzji sądu lub procesu prowadzonego w odniesieniu do Shutterstock), oraz gdy uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, uniknięcia sporu sądowego, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, dochodzenia oszustwa, i/lub odpowiedzi na żądanie rządu. Dane osobowe użytkownika możemy ujawnić również na mocy zobowiązań prawnych, jeśli stwierdzimy, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

W przypadku osób znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii polegamy na następujących podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych:

 • Jeśli przetwarzanie jest konieczne do wykonania naszej umowy w zakresie:
  • zapewnienie dostępu do stron internetowych Shutterstock, aplikacji mobilnych i usług w celu realizacji umowy;
  • dostosowanie preferencji użytkownika, w tym kierowanie usług, wyników wyszukiwania i dobranych ofert;
  • dostarczanie informacji umożliwiających podejmowanie decyzji dotyczących usług Shutterstock;
  • przetwarzanie transakcji finansowych oraz wysyłanie potwierdzeń zamówienia;
  • rejestrowanie praw użytkownika, jeśli dotyczy, do wsparcia technicznego lub innych korzyści, które mogą być udostępniane zarejestrowanym użytkownikom.
  • odpowiadanie na żądania obsługi klienta, pytania i wątpliwości;
  • zarządzanie kontem.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej:
  • Badanie i ochrona przed naruszeniem własności intelektualnej;
  • Potwierdzanie ważności licencji na zawartość Shutterstock;
  • Badanie, zapobiegania lub podejmowanie działań dotyczących naruszenia warunków świadczenia usługi.
 • Przetwarzanie w zgodzie z uzasadnionymi interesami Shutterstock:
  • Udostępnianie, ulepszanie i dostosowywanie naszej strony internetowej i usług;
  • Administrowanie naszymi operacjami i wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec naszych klientów i twórców;
  • Analiza i zrozumienie, jak wykorzystywane są nasze platformy internetowe;
  • Utrzymanie bezpieczeństwa i integralności naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług;
  • Wysłanie żądanych informacji o produktach lub usługach oraz informowanie o specjalnych ofertach i usługach Shutterstock oraz wybranych podmiotów zewnętrznych;
  • Administrowanie promocjami i loteriami;
  • Prowadzenie badań oraz rozwoju produktów/usług, a także ulepszeń naszej witryny, usług i ofert.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia zobowiązań prawnych Shutterstock, w tym:
  • badanie i ochrona przed naruszeniem własności intelektualnej, oszustwami, spamem, napastowaniem, przestępstwami i zagrożeniami bezpieczeństwa.
  • zgodność z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy, przekupstwem, korupcją i obowiązującymi sankcjami; i
  • spełnianie wymogów sprawozdawczości finansowej i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Wymiana informacji z dostawcami usług/agentami

Do pobierania płatności za towary i usługi Shutterstock korzysta z różnych zewnętrznych organizacji przetwarzających płatności kartami kredytowymi. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, firmy te nie zachowują, nie udostępniają, nie przechowują ani nie wykorzystują danych osobowych w żadnym innym celu.

Dane osobowe udostępniamy również określonym firmom, które wykonują usługi w naszym imieniu. W takim wypadku udostępniamy wyłącznie te informacje, które są im niezbędne do wykonania tych usług. Wymagamy, aby każda firma, której możemy udostępniać informacje osobiste, zabezpieczała dane tego typu zgodnie z tą zasadą i ograniczała ich użycie do świadczenia usług Shutterstock. Lista podwykonawców przetwarzających dane osobowe jest dostępna tutaj.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden sposób danych osobowych innym firmom w celach reklamowania ich własnych produktów lub usług.

Przechowywanie danych i przenośność danych

Dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie konto, dane będą potrzebne do świadczenia usług lub dopóki jest to wymagane do świadczenia lub wymuszenia umów licencyjnych albo wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli chcesz usunąć swoje konto lub zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich informacji w celu zapewniania usług, przejdź do sekcji Preferencje mojego konta i wykonaj polecenia z sekcji Usuń moje konto. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta, skontaktuj się z nami: privacy@shutterstock.com. Na wszelkie zapytania odpowiemy w ciągu 30 dni. Zachowamy dane użytkownika i wykorzystamy je, jeśli będzie to konieczne, aby stosować się do obowiązku prawnego, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze umowy.

Jeśli masz zawartość licencjonowaną przez Shutterstock, dostęp do historii licencji możesz uzyskać w obszarze Historia licencji.

Dostępne opcje (cofnięcie zgody)

Shutterstock nie sprzedaje Twoich danych osobowych ani informacji prywatnych żadnej firmie zewnętrznej. Korzystamy jednak z usług reklamowych firm zewnętrznych do zarządzania reklamami, które umieszczamy w innych witrynach. Partnerzy zewnętrzni mogą używać określonych technologii, takich jak pliki cookie i elementy śledzące, do zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych witrynach oraz wyświetlania reklam na podstawie Twoich zainteresowań i aktywności. Jeśli nie chcesz, aby takie informacje były używane do wyświetlania zindywidualizowanych reklam, możesz z nich zrezygnować, klikając tutaj (lub tutaj w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej). Uwaga: nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Nadal będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym.

Shutterstock będzie korzystać z Twoich danych osobowych wyłącznie w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym prywatności i nie użyje ich w celu znacząco odmiennym bez Twojej autoryzacji.

Możesz zrezygnować z odbierania przyszłych powiadomień e-mail dotyczących aktualizacji produktów Shutterstock, biuletynów i/lub wiadomości e-mail od naszych partnerów klikając w łącze „Moje konto” na stronie i odpowiednio zmieniając ustawienia. Możliwość zrezygnowania z odbierania komunikacji tego typu jest też dostępna w czasie procesu rejestracji. Shutterstock nadal będzie się z Tobą kontaktować w przypadku zmian w warunkach świadczenia usługi lub regulaminu osoby przesyłającej, w zależności od przypadku. Dodatkowo, będziemy nadal wysyłać komunikaty związane z usługami w tym, lecz nie wyłącznie, e-mail rejestracyjny, wiadomości informujące o korzyściach, e-maile automatycznie wyzwalane czynnościami podejmowanymi na stronie oraz powiadomienia związane z rachunkami. Ogólnie rzecz biorąc nie ma możliwości zrezygnowania z tej komunikacji, ponieważ nie ma ona charakteru promocyjnego. Aby ich nie otrzymywać, wyłącz swoje konto.

Użytkownicy używający aplikacji mobilnej Shutterstock mogą okazjonalnie otrzymywać powiadomienia push z informacjami o wydarzeniach lub promocjach prowadzonych przez nas. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia.

Można zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych systemów lub zrezygnować z dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, otwierając stronę Moje konto > Preferencje i postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji Usuń moje dane osobowe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta, skontaktuj się z nami: privacy@shutterstock.com.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane w celu umożliwienia korzystania z witryny są zabezpieczone na kilka sposobów.

 • Dostęp do profilu (konta) wymaga podania hasła oraz wybranego przez klienta unikatowego identyfikatora. Hasło to jest zaszyfrowane. Powinno się stosować silne, alfanumeryczne hasło, którego nie należy nikomu zdradzać.
 • Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp posiada wyłącznie wybrany personel Shutterstock i wykonawcy używający odpowiedniego hasła.
 • Dane te są szyfrowane przy każdym przesyłaniu do Shutterstock.
 • Wprowadzane poufne informacje (jak numer karty kredytowej) do formularzy rejestracyjnych lub zamówieniowych szyfrujemy za pomocą technologii SSL

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas transmisji jak i po ich otrzymaniu. Trzeba jednak pamiętać, że żadna forma przesyłu danych przez Internet lub metodą przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Pamiętamy o poufności danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy i używamy najnowszych dostępnych narzędzi w celu ich ochrony. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Pytania związane z zabezpieczeniami naszej strony można wysyłać na adres privacy@shutterstock.com.

Podczas przeglądania witryny może zachodzić automatyczne gromadzenie niektórych informacji, np. o dostawcy usług internetowych, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym oraz rodzaju urządzenia, średnim czasie przeglądania naszej strony, oglądanych stronach, przeglądanych informacjach, adresie IP używanym do połączenia komputera z Internetem i innych danych statystycznych. Informacje te są czasami nazywane „analityką internetową” i/lub danymi o czynnościach użytkownika.

Zebrane dane mogą być automatycznie łączone z innymi zebranymi informacjami na Twój temat. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych usług, ulepszeniu marketingu i analiz oraz udostępnienia funkcjonalności serwisu.

W Shutterstock i u naszych partnerów są używane różne technologie, takie jak pliki cookie, sygnalizatory, znaczniki i skrypty służące do realizacji usług analitycznych oraz innych usług pozwalających na udostępnienie pełnej funkcjonalności serwisu. Technologie te służą do analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia czynności użytkowników w witrynie oraz zbierania informacji demograficznych o naszej społeczności użytkowników rozumianej jako całość. Informacje zebrane w ten sposób mogą być źródłem raportów przygotowywanych w formacie zarówno zindywidualizowanym, jak i zagregowanym.

 • Plik cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa może wysłać do komputera. W Shutterstock mogą być używane pliki cookie obowiązujące wyłącznie podczas jednej sesji i kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki, i/lub trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze do momentu ich ręcznego usunięcia. Większość przeglądarek internetowych ostrzega o plikach cookie i/lub umożliwia ich odrzucenie. Jeśli nie chcesz używać w przeglądarce plików cookie, możesz włączyć ich odrzucanie przez przeglądarkę lub informowanie o próbach zapisania tych plików na komputerze przez stronę internetową. Odrzucenie plików cookie może utrudnić używanie witryny.
 • Pewnym podmiotom zewnętrznym oferujemy możliwość wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych lub zarządzania naszymi reklamami wyświetlanymi na innych stronach. Partnerzy zewnętrzni mogą używać określonych technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych witrynach oraz wyświetlania reklam na podstawie Twoich zainteresowań i aktywności. Jeśli nie chcesz, aby takie informacje były używane do wyświetlania zindywidualizowanych reklam, możesz z nich zrezygnować, klikając tutaj (lub tutaj w przypadku użytkowników z Unii Europejskiej) Uwaga: nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Nadal będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym.

Więcej informacji na temat plików cookie i zewnętrznych partnerów reklamowych można znaleźć w naszym dokumencie Oświadczenie o plikach cookie

Shutterstock umożliwia tworzenie profili w celu uzyskania dostępu do blogów i społeczności online oraz udostępniania w nich informacji — komunikatów, zdjęć lub filmów. Należy pamiętać, że nie możemy kontrolować działań innych osób, którym użytkownik udostępnia swoje strony i informacje. Wszelkie informacje publikowane na forach publicznych lub w pokojach rozmów, takich jak forum dla twórców („forum”) są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających te miejsca. Aby zażądać usunięcia informacji osobistych z blogu lub forum, skontaktuj się z nami: privacy@shutterstock.com. W niektórych przypadkach usunięcie Twoich informacji osobistych może być niemożliwe. Poinformujemy o takiej sytuacji oraz jej uzasadnieniu. Jeśli do umieszczenia tych danych użyto aplikacji zewnętrznej, dane można usunąć, logując się do tej aplikacji i usuwając dane z jej poziomu lub kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi za daną aplikację zewnętrzną.

Adres e-mail użytkownika nie będzie automatycznie publikowany na forach, chyba że użytkownik zmieni ustawienia domyślne i zezwoli na takie działanie. Adres e-mail użytkownika zostanie wówczas udostępniony wszystkim osobom z dostępem do Forów. Dodatkowo, wszelkie informacje umieszczone w Twoim profilu mogą być przeglądane przez wszystkie osoby odwiedzające fora. Możesz zmienić zawartość profilu tutaj.

Korzystamy z narzędzi do analiz na urządzenia mobilne, dzięki którym uzyskujemy dane dotyczące tego, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych rozwiązań mobilnych na swoim urządzeniu. Narzędzia te mogą gromadzić takie dane, jak m.in. częstotliwość korzystania z aplikacji, działania podejmowane w aplikacji, zbiorcze wykorzystanie, dane dotyczące wydajności aplikacji oraz tego, skąd aplikacja została pobrana. Nie łączymy danych uzyskiwanych dzięki narzędziom analitycznym z danymi osobowymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości podanymi przez użytkownika w aplikacji mobilnej.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności

Shutterstock zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w zasadach ochrony prywatności według własnego uznania. W razie takiej sytuacji zostanie wysłany e-mail lub na stronie głównej witryny zostanie opublikowane powiadomienie, gdy zostaną wprowadzone istotne zmiany, ale przed ich wejściem w życie. Jeśli w rezultacie zmian użytkownik chce wprowadzić zmiany w sposobie używania danych osobowych przez Shutterstock, można tego dokonać postępując zgodnie z procedurą opisaną w sekcji zatytułowanej Aktualizacja danych osobowych oraz preferencji dotyczących prywatności.

Po umieszczeniu powiadomienia tego typu uznamy, że użytkownik został poinformowany i podlega wszelkich istotnym zmianom w zasadach ochrony prywatności, z jednym wyjątkiem: Jeśli w momencie podawania informacji osobistych na stronie Shutterstock użytkownik ma możliwość (zgodnie z aktualnym procesem) ograniczenia sposobów, w jaki informacje te będą wykorzystywane do wzajemnej komunikacji, przez Shutterstock lub firmy trzecie, Shutterstock nie zmieni tych ustawień bez wyraźnej zgody ze strony użytkownika. Jednakże, jeśli firma Shutterstock zostanie przejęta lub połączona z inną spółką, będzie ona mogła przekazać te informacje o klientach, które są powiązane z tą częścią biznesu, która została sprzedana lub połączona z inną spółką, bez Twojej zgody, przy czym Shutterstock zapewni na swojej stronie powiadomienie o takiej sprzedaży aktywów, przejęciu lub połączeniu.

Zapobieganie dyskryminacji

Shutterstock nie dyskryminuje żadnych użytkowników korzystających z praw przysługujących im na mocy przepisów California Consumer Privacy Act bądź innych aktów prawnych dotyczących ochrony prywatności lub danych. Nie odmawiamy usług użytkownikom korzystającym z praw przysługujących im na mocy przepisów dotyczących prywatności ani nie naliczamy innych opłat użytkownikom korzystającym z praw należnych z mocy odpowiednich aktów prawnych dotyczących prywatności.

Nasza witryna zawiera łącza do innych stron internetowych, których zasady ochrony prywatności mogą być odmienne od stosowanych przez Shutterstock. Przesłanie informacji osobistych na tych stronach oznacza zgodę na zastosowanie do nich zasad ochrony prywatności obowiązujących w tych serwisach. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Widgety z mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa oferuje niektóre funkcje z serwisów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to”, oraz widgety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy. Te funkcje i aplikacje mogą zbierać adresy IP bądź informacje o stronach odwiedzanych w naszej witrynie oraz umieszczać na Twoim komputerze pliki cookie. Funkcje i widgety społecznościowe są obsługiwane przez podmioty zewnętrzne lub działają bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcja z tymi funkcjami podlega zasadom ochrony prywatności ustanowionym przez firmę, która je oferuje.

Jednokrotne logowanie

Do naszego serwisu można zalogować się za pomocą usług jednokrotnego logowania, takich jak Facebook Connect lub Open ID. Usługi te służą do uwierzytelniania tożsamości użytkownika, ale mogą też służyć do udostępniania określonych informacji osobistych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail, w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracji. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają umieszczanie informacji o działaniach użytkownika na stronie profilu widocznej dla innych osób.

E-maile programu skierowań

Jeśli skorzystasz z naszej usługi skierowań w celu poinformowania współpracownika o naszej witrynie, udostępnienia kolekcji lub zaproszenia kogoś do konta zespołu, poprosimy o podanie personaliów i adresu e-mail współpracownika. Następnie prześlemy do niego automatyczną, jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do założenia konta w witrynie. Shutterstock przechowuje te informacje wyłącznie w celu przesłania tej jednorazowej wiadomości e-mail, śledzenia sukcesu naszego programu skierowań oraz zarządzania dostępem do kolekcji.

Współpracownicy mogą skontaktować się z privacy@shutterstock.com, aby poprosić o usunięcie swoich danych z naszej bazy danych.

Dzieci

Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie podawaj na stronie żadnych danych i nie korzystaj z naszych usług. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 18 lat podało nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z support@shuttterstock.com, aby usunąć dane i zamknąć konto.

Podmioty gromadzące dane osobowe

Kontroler danych (lokalizacja siedziby urzędowej lub organizacja)

W przypadku osób zamieszkujących w USA, Kanadzie i Indiach:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
E-mail: privacy@shutterstock.com

Dla osób zamieszkujących poza terenem Stanów Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach kontrolerem danych jest:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland
E-mail: privacy@shutterstock.com

W ramach grupy Shutterstock powołaliśmy inspektora ochrony danych (DPO — Data Protection Officer) odpowiedzialnego za nadzorowanie zagadnień związanych z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności. W przypadku pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących tego oświadczenia o prywatności, sposobu zarządzania danymi osobowymi lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt z inspektorem DPO privacy@shutterstock.com.

Sposób, w jaki inni członkowie grupy spółek Shutterstock mogą być zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych, opisano w naszych informacjach na temat podwykonawstwa przetwarzania w ramach grupy Shutterstock.

Skargi dot. prywatności

Osoby znajdujące się w niektórych krajach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym, mają określone ustawowe prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo użytkownik może zażądać dostępu do danych osobowych, zażądać ich aktualizacji, usunięcia lub skorygowania oraz zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez firmę Shutterstock podlega przepisom rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR — General Data Protection Regulation) Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych, Shutterstock opiera się na swoich uzasadnionych interesach opisanych powyżej w celu przetwarzania danych. Tam, gdzie Shutterstock przetwarza określone dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego, użytkownik zyskuje prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych, klikając odnośnik „Moje konto” i rezygnując z otrzymywania wszystkich wiadomości e-mail. Użytkownicy będący twórcami mogą zmienić profil tutaj.

Można zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych systemów lub zrezygnować z dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, otwierając stronę Moje konto > Preferencje i postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji Usuń moje dane osobowe.

Pozostałe sprzeciw wobec przetwarzania można także wyrazić przez e-mail: privacy@shutterstock.com.

Shutterstock traktuje kwestie prywatności bardzo poważnie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Zasady ochrony prywatności lub uważasz, że Shutterstock nie stosuje niniejszych zasad ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem privacy@shutterstock.com

Kontroler danych (lokalizacja siedziby urzędowej lub organizacja)

W przypadku osób zamieszkujących w USA, Kanadzie i Indiach:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefon: 1-646-419-4452
E-mail: privacy@shutterstock.com

Dla osób zamieszkujących poza terenem Stanów Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach kontrolerem danych jest:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
E-mail: privacy@shutterstock.com

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa masz również prawo złożyć skargę do swojego lokalnego organu ochrony danych lub irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych, który jest wiodącym organem nadzorczym wobec Shutterstock w Unii Europejskiej. Mieszkaniec Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który ma przekonanie, że przetwarzamy jego dane osobowe w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ma prawo kierować pytania lub skargi do lokalnego organu ochrony danych lub do naszego wiodącego organu nadzorczego:

Irlandzki komisarz ds. ochrony danych
biura komisarza ds. ochrony danych
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
Telefon: +353 57 868 4757
Faks: +353 57 868 4757
E-mail: info@dataprotection.ie