Identyfikator wektora stockowego bez tantiem: 730967011

Guns: old and modern - Wektor