Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 189988664

Young girl at window (in partial silhouette) hands pressed against window, pensive or wanting out? - Obraz