Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim schistra / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 455073556

Winchester, UK - 7 march 2011: King Arthur's round table on the wall of the Great Hall - Obraz