Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Marc Bruxelle / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 721737862

Victoria, British Columbia, Canada - 6 September 2017: Neighbourhood Watch Area sign - Obraz