Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Milosz Maslanka / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 428664070

VALPARAISO, CHILE - FEBRUARY 15, 2016: Colorful buildings on the hills of the UNESCO World Heritage city of Valparaiso, Chile - Obraz