Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Peek Creative Collective / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 637290124

US Route 66, Oklahoma - July 7, 2014: Oklahoma Route 66 Sign along the historic Route 66 in the State of Oklahoma, USA. - Obraz