Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1124205977

Unhealthy food, mindless snacking, sedentary lifestyle, compulsive overeating. Obese woman laying on sofa with smartphone eating sweets. - Obraz