Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 795302161

Three dogs of dachshunds of rare colors - Obraz