Zgoda na wykorzystanie wizerunku i zdjęć nieruchomości podpisana z Shutterstock, Inc

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1054012055

Teenager girl in math class overwhelmed by the math formula. Pressure, Education, Success concept. - Obraz