Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Nenad Nedomacki / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 682126279

Subotica, Serbia - April 23, 2017: The Raichle palace in Subotica, Serbia - Obraz