Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1034386129

Stethoscope in the shape of heart beat on electrocardiogram. - Obraz