Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 345605207

Solar panel technician with drill installing solar panels on roof