Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Mazur Travel / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 380592808

Shiraz, Iran - December 24, 2015: Traditional iranian carpets shop in Vakil Bazaar, Shiraz, Iran. Vakil Bazaar is the most important tourist attraction in Shiraz, Iran. - Obraz