Senior old woman yelling at bills while using a computer, overreacting to her expenses

Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 582296854

Senior old woman yelling at bills while using a computer, overreacting to her expenses