Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Michael Paschos / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 417874180

SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA - SEPTEMBER 4, 2009: Latin Bridge and Obala Kulina Bana street that runs along the right bank of the Miljacka river. - Obraz