Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim BigTunaOnline / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1064701805

Sankt-Petersburg, Russia, April 1, 2018: Apple iPad with icons of social media facebook, instagram, twitter, snapchat application on screen. Social media icons. Social network - Obraz