Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Steve Heap / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1055872535

SAN JUAN, PR - MARCH 4, 2018: Painted USA flag on uprooted tree from Hurricane Maria in San Juan, Puerto Rico. - Obraz