SAN FRANCISCO CA/UNITED STATES - JANUARY 15 2017: Nancy Pelosi, congresswoman of 12th congressional district of San Francisco talks to constituents after a Healthcare Rally in front of city hall.
Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Kim Wilson / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 557053681

SAN FRANCISCO CA/UNITED STATES - JANUARY 15 2017: Nancy Pelosi, congresswoman of 12th congressional district of San Francisco talks to constituents after a Healthcare Rally in front of city hall.