Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1011821737

sale, consumerism and people concept - happy young couple with shopping bags walking in mall - Obraz