Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Rob Crandall / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 724596454

PROVENCE, FRANCE - JULY 31, 2017: ITER PF Coils Winding facility building, ITER, International Fusion Energy Organization. Conductor spool, center. - Obraz