Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 570918034

Portrait of futuristic young woman touching reflection in mirror. Reflection of our mind and soul concept. Beautiful young multi-racial asian caucasian model cyber girl in silver urban clothes with - Obraz