Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 645904330

Plastic waste bottles polyethylene recycling - Obraz