Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Paul R. Jones / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 764717965

Phoenix, Arizona. U.S.A. November 27, 2017. Musical Instrument Museum (MIM). Collection of musical instruments from around the world. - Obraz