Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim nosonjai / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 197687342

PENANG, MALAYSIA-MAY 12: Street Mural tittle 'Little Children on a Bicycle' painted by Ernest Zacharevic in Penang on May.12, 2014. It was painted in conjunction with the 2012 George Town Festival. - Obraz