New, York, NY, USA - September 24, 2016 - United Nations Headquarters in New York City: The United Nations General Assembly opens.
Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Osugi / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 488226595

New, York, NY, USA - September 24, 2016 - United Nations Headquarters in New York City: The United Nations General Assembly opens.