New York City, New York, USA, March 31, 2016; Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton speaks at the Apollo Theater in Harlem, New York City.
Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Krista Kennell / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 398894353

New York City, New York, USA, March 31, 2016; Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton speaks at the Apollo Theater in Harlem, New York City.