Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim DiAnna Paulk / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1113600383

Montgomery, Alabama/USA - June 14, 2018: National Memorial for Peace and Justice - Obraz