Zgoda na wykorzystanie wizerunku i zdjęć nieruchomości podpisana z Shutterstock, Inc

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 228783766

Mid adult female nurse comforting tensed pregnant woman leaning on window sill in hospital room