Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 737512603

Man searching for documents in archive - Obraz