Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim EQRoy / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 265490951

LONDON, ENGLAND -12 MARCH 2015- Editorial: Painted walls and graffiti art are scattered in the Old Street, Brick Lane and Shoreditch area in East London in the heart of Banglatown. - Obraz