Las Vegas, USA, Nevada, July 26, 2017, Sign at the entrance of the city
Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Jerome LABOUYRIE / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 706104604

Las Vegas, USA, Nevada, July 26, 2017, Sign at the entrance of the city