Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Seth Aronstam / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1089725051

Jerusalem, Israel - May 13, 2018: Shoppers walking through the Yehuda Market after sunset. - Obraz